Världshälsoorganisationen uppmanar EU att stå emot tobaksindustrins påtryckningar

tobacco epidemic

tobacco epidemic

8 oktober 2013- Världshälsoorganisationen stöder det nya EU direktivet som för tillfället debatteras i Europaparlamentets hälsokommitté.

Det nya lagförslaget innebär ny, förstärkt reglering på hur tobaksprodukter produceras, presenteras och säljs. Mer specifikt förbjuder lagförslaget cigaretter, egenrullad tobak och rökfri tobak med smak samt gör varningsbilder på hälsofaror obligatoriska på cigaretter och egenrullad tobak.

Världshälsoorganisationen generaldirektör, Margaret Chan, välkomnar den Europeiska kommissionens förslag som Europaparlamentets kommitté för miljön, allmän hälsa och livsmedelssäkerhet jobbat med under de senaste månaderna.

”Jag är glad att se att det nya direktivförslaget svarar på den hälso-oro många Européer har relaterat till tobaksepidemin, speciellt eftersom studier visar att Européer även stöder stark kontroll av tobaksindustrin. Jag hoppas på likadant stöd från lagstiftarna för den slutliga lagrapporten under följande plenumsession vid Europaparlamentet”, sade Chan i sitt uttalande.

Direktivförslaget föreslår åtgärder för produkter som inte tidigare specifikt reglerats, så som elektroniska cigaretter och örter för rökning. Tuggtobak och nästobak kommer få specifika etiketter och ingredienserna regleras. Det nuvarande förbudet mot snus, kommer att upprätthållas.

Generaldirektören för Världshälsoorganisationen poängterar att tobaksanvändning och utsättning för andrahandsrök dödar fler än 700 000 människor varje år i den Europeiska Unionen.

”Ett starkt EU direktiv för tobaksprodukter räddar inte endast liv och skyddar ungdomar från beroende utan signalerar även till resten av världen att EU är en starkt allierad i kampen mot tobaksepidemin. Denna epidemi stal uppskattningsvis 100 miljoner liv förra seklet och kan stjäla en miljard liv under 2000-talet.”

Chan uppmanar EU parlamentariker att stå fast vid beslutet trots påtryckning.

”I fråga om EU direktivet har tobaksindustrin, än en gång, gjort extra ansträngningar för att hindra reglering av dess produkter. Detta för att regleringar fungerar så bra och minskar på de enorma skadorna tobaksprodukter orsakar. Tobaksindustrin använder sig av en arsenal av ekonomiska argument, eftersom dessa argument flyttar fokus ifrån hälsa. Dessa argument fungerar speciellt väl under svåra ekonomiska tider. ”