Ljuset i slutet av den nordiska tunneln

De nordiska länderna kan i en varierad grad se ljuset i slutet av den mörka coronatunneln. Skolor i Danmark har gradvis börjat öppna igen, begränsningarna av resor till och från huvudstaden i Finland har tagits bort och norrmännen kan snart besöka deras semesterhus ”hytta”. Sverige är det land som sticker ut, och kan komma att vidta strängare restriktioner.

I de nordiska länderna som nu släpper på vissa restriktioner, har antalet smittade med COVID-19 som vårdas på sjukhus sakta sjunkit. Antalet sjukdomsfall som behöver intensivvård och respirator befinner sig också inom sjukvårdens kapacitet.

Samtliga nordiska länder har lagt fokus på social distans, handtvätt, arbete hemifrån och andra rekommendationer från WHO. Trots detta, har de fem olika länderna haft olika tillvägagångssätt.

De nordiska länderna skiljer sig åt i sin hantering av COVID-19. FOTO: Th.Thorkelsson/Landsspítali

Danmark var en av de första länderna som vidtog stränga restriktioner för att begränsa smittan. Den 13:e mars stängdes gränser, skolor och restauranger. Norge följde kort därefter Danmarks förhållningssätt, även om deras restriktioner var något mildare. Norge vidtog mildare restriktioner gällande mataffärer och restauranger.

Till skillnad från många andra länder, har den svenska regeringen hittills inte vidtagit många restriktioner. De flesta arbetsplatser, affärer och restauranger är fortfarande öppna och barn går fortfarande fysiskt till skolan – även om gymnasier och universitet håller distansundervisning.

Den svenska regeringen har begränsat folksamlingar till max 50 personer, istället för att förbjuda dem som man gjort i många andra länder. Framtida restriktioner diskuteras, men den generella taktiken i Sverige baseras på varje individs ansvar och fokuserar istället på att ge ut rekommendationer som exempelvis att inte besöka äldre eller resa inom landet.

I Norge hade befolkningen inget val. Det förbjöds att resa inom landet, inkluderat att besöka semesterhusen ”hytta”. Ungefär hälften av norska befolkningen har tillgång till ett semesterhus och har stor betydelse för den norska kulturen. Denna restriktion kommer dock att lyftas den 20:e april.

Dagis och förskolor i Norge kommer öppna i slutet av april, men med försiktighet. Planen är att alla elever kommer kunna återvända till skolan före sommarlovet. Det betyder dock inte att alla restriktioner kommer tas bort, långt ifrån. I Norge är det krav på social distansering på två meter och grupper med mer än 5 personer är förbjudet. Frisörer och kiropraktorer kan öppna i slutet av april. Men kulturella- och sportevenemang är förbjudna fram till 15:e juni 2020. Det betyder att det traditionella 17-maj firandet är inställt.

Dagis och förskolor ska kunna öppnas innan sommarlovet, hoppas den norska regeringen. FOTO: Unsplash/Sharon McCutcheon

Restriktionerna att resa in och ut från Uusimaa, Finlands mest populära region, har tagits bort. Men befolkningen rekommenderas att inte resa mer än nödvändigt. Regeringen planerar dock att fortsätta restriktionerna med nedstängda skolor, barer och restauranger under minst en månad till. Restriktionerna har saktat ned epidemin, men regeringen ser trots det ingen anledning till att lyfta dem snart.

Det är mer realistiskt att isländarna kan fira deras nationaldag än Norge, som är exakt en månad efter – den 17:e juni. Isländarna har följt Sveriges exempel med fokus på varje individs ansvar, och begränsat nedstängning av skolor, barer och restauranger.

Testning, spårning och isolering och karantäner är där den isländska modellen är annorlunda jämfört med de andra nordiska länderna. Det är bara Norge som är i närheten av den omfattande testningen som Island har genomfört.

Läs också: Island är ett laboratorium för testning av COVID-19

Norrmän och danskar har också testat sin befolkning mer än Sverige och Finland, men den stora skillnaden mellan Island och Norge är den vikt som läggs vid smittspårning.

Island och Norge testar sin befolkning i större utsträckning än de andra nordiska länderna. FOTO: Th.Thorkelsson/Landsspítali

De olika förhållningssätten mellan de nordiska länderna kommer vara ett intressant forskningsområde framöver. Enligt Asbjörn Goul Andersen, student vid Frischsenteret i Oslo, är det dock ännu för tidigt att säga vilket lands politik som har varit mest effektiv. Finland har det lägsta dödsantalet på 18 per 1 miljon, följt av Island (23), Norge (28), Danmark (55) och slutligen Sverige (132).

WHO uppmanar regeringar och hälsomyndigheter att säkerställa en säker övergång till normalläge. Vid en presskonferens i Köpenhamn under torsdagen (16:e april) uppmanade Världshälsoorganisationens regionala direktör för Europa, Dr Hans Kluge, att vidta mildare restriktioner åtgärder endast sker om det finns bevis för att smittan är kontrollerad och att det finns kapacitet inom sjukvården.

Försiktighetsåtgärder måste råda, inte minst inom äldreomsorgen. Fysisk distansering måste fortsätta upprätthållas, och god handhygien är fortfarande precis lika viktigt.

”När vi genomgår övergången, måste vi vara medvetna om att det inte finns några snabba vinster. Komplexitet och osäkerhet kommer råda framöver. Det finns ingen snabb väg tillbaka till det normala”, sa dr. Kluge.

Hans Kluge från WHO påpekar att det inte finns någon snabb väg tillbaka till det normala.