Flyktingar: en aldrig tidigare skådad kris möter reserver på noll

refugees

refugees

8 oktober 2012 – Med de finansiella reserverna nära noll tvingas FN:s flyktingorgan UNHCR möta en aldrig tidigare skådad kombination av kriser, varnade dess ledare då han vädjade till det internationella samfundet för ökat stöd.

Enligt FN:s högkomissarie för flyktingfrågor, António Guterres, tampas UNHCR med fyra akuta kriser samtidigt som organet försöker skydda och erbjuda stöd åt 700 000 människor som flytt konflikterna i Mali, Syrien, Sudan och Kongo (DRK). Detta utöver förra årets rekordexodus som resulterade i 800 000 flyktingar runtom i världen.

”UNHCR är helt enkelt på bristningsgränsen”, sade flyktingchefen under sitt presstillfälle i Genève. Han betonade att organet redan handskas med långvariga, kroniska kriser, som en miljon somaliska flyktingar i Kenya, Etiopien och Jemen, och att de nya kriserna utgör en ytterligare, kritisk utmaning.

Guterres adresserade medierna efter den exekutiva kommitténs möte, som sammanträder i Genève varje år för att se över och godkänna flyktingorganets program och budget, utfärda råd gällande internationellt skydd, samt diskutera olika ämnen på bred front tillsammans med UNHCR och dess mellanstatliga och icke-statliga partners.

”Just nu handskas vi alltså med inte bara förra årets kriser, utan även med fyra simultana, akuta, kriser. Vi möter även förlängda, långvariga problem som inte ännu funnit lösning, från Afghanistan och Eritrea till Colombia och Myanmar.”

För att möta dessa ”ytterst dramatiska omständigheter”, uppmanade Guterres alla länder att hålla sina gränser öppna och erbjuda adekvat skydd. Han pläderade även starkt för finansiellt stöd för UNHCR:s operationer runtom i världen.