UNRICs kampanjer – en tillbakablick

KnowYourRights2008

Under flera år har UNRIC bedrivit europeiska informationskampanjer och reklamtävlingar för att såväl informera som engagera den europeiska allmänheten i FN:s verksamhet. 

2007 påbörjades kampanjerna då det beslöts att lansera en årlig europeisk informationskampanj med målet är att lyfta fram det mest relevanta temat för den europeiska publiken bland FN:s målsättningar, samtidigt som man tog det civila samhällets, samt statliga och institutionella prioriteringar i beaktande.

2008: KNOW YOUR RIGHTS

KnowYourRights2008 År 2008 valde vi 60-årsdagen för Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, och KnowYourRights2008 (känn dina rättigheter) blev vår första kampanj.

För att kunna göra anspråk på sina rättigheter måste man vara medveten om dem. 60-årsdagen för den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 1900-talets kanske mest betydande dokument, markerades under internationella dagen för mänskliga rättigheter år 2008. Allmänheten över hela Europa uppmuntrades att lämna sina inlägg och initiativ på vår vägg för evenemang (Wall for Events).

Besök hemsidan  http://www.knowyourrights2008.org/

2009: COOLPLANET

 Förenta Nationernas klimatkonferens, som gick av stapeln i Köpenhamn i december 2009, var grund för vår andra kampanj som fick namnet CoolPlanet2009.alt

”Vår planet är cool, låt oss bevara den som sådan” – ett tema som fortfarande är aktuellt idag. För att öka medvetenheten om klimatförändring och FN:s klimatkonferens i Köpenhamn bad vi allmänheten lägga in sina bidrag på vår webbsida.

Besök hemsidan här:  http://www.coolplanet2009.org/

 

2010: WeCanEndPoverty

År 2010 fyllde FN:s millenniedeklaration 10 år. Millenniemålen framhölls genom vår första europeiska reklamtävling – WeCanEndPoverty2010  (vi kan avskaffa fattigdomen). alt

Den kreativa allmänheten bads om hjälp för att påminna världens ledare om millennietoppmötet 2000 och deras historiska löfte att utrota den absoluta fattigdomen före år 2015. Vi samarbetade med såväl andra FN -informationscentra som de största europeiska tidningarna för att sprida ordet. Vi blev inte besvikna – vi mottog över 2000 bidrag från 32 länder.

Besök hemsidan  http://www.wecanendpoverty.eu/

 

2011: Create4theUN – Nej till våld mot kvinnor

altUNRIC fick ett lysande tillfälle att visa sitt stöd genom ytterligare en reklamkampanj då FN:s nya enhet för jämställdhet och kvinnors makt, UN Women, grundades år 2011. Reklamkampanjen, den andra i ordningen, som även var den fjärde allmänna informationskampanjen, bar namnet ”Create4theUN: Say No to Violence Against Women” (skapa för FN: Nej till våld mot kvinnor 2011).

Vi slog samman våra krafter med UN Women och uppmanade kreativa européer att skapa reklambilder med temat ”Nej till våld mot kvinnor”. Vi fick över 2700 bidrag från 42 länder.

Besök hemsidan  http://www.create4theun.eu/

 

2012: RIO+20: The Future We Want – Drop by Drop

 altÅr 2012, inför FN:s klimattoppmöte i Rio de Janeiro, blev vatten ett självklart tema för årets reklamkampanj. Den europeiska reklamtävlingen Drop by Drop var del av The Future We Want (framtiden vi vill ha), FN:s globala kampanj, vars slutmål var RIO+20 – konferensen i juni 2012.

Syftet var att skapa en reklam som inspirerar till att spara vatten – nu och för kommande generationer. Kampanjen riktades till såväl professionella som amatörer i 48 europeiska länder, och målet var en tidningsreklam med tävlingens logo som inspirerar allmänheten på ett positivt sätt.

Besök hemsidan  http://www.dropbydrop.eu/

 

2013: Think.Eat.Save – Reduce Your Foodprint

År 2013 deltog UNRIC i FN:s miljöprograms kampanj Think. Eat. Save. genom att ordna en reklamtävling med matavfall som tema. Tävlingen ordnades tillsammans med Nordiska ministerrådet och riktades till Norden, Baltikum och nordvästra Ryssland.

screenshot400 

 Du kan bekanta dig med allt kampanjmaterial här.