FN-expert: Indien måste tackla våldet mot kvinnor

Foto: Vardyparty64 / Flickr, 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Foto: Vardyparty64 / Flickr, 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

3.5.2013 New Delhi/Genève – De nya lagarna för att bekämpa det sexuella våldet, upprättade efter den dödliga våldtäktsattacken på en kvinnlig student i Delhi förra december, är inte tillräckligt effektiva, säger FN:s specialrapportör Rashida Manjoo.

Manjoo, som är expert på våld mot kvinnor, uttryckte sin besvikelse över att den nya lagstiftningen inte återspeglar den så kallade Justice Verma –rättskommittéms rekommendationer gällande t.ex. sexuell myndighetsålder och våldtäkt inom äktenskap.

Verma-kommittéen upprättades av regeringen för att överse lagarna gällande sexbrott efter att en 23-årig kvinna gruppvåldtogs brutalt och dog av sina skador förra december. Trots allmänhetens raseri och omfattande demonstrationer har flera liknande incidenter ägt rum sedan dess, som chockerat landet och det internationella samfundet.

Manjoo noterade att regeringen antagit nya lagar, och att olika åtgärder existerar gällande våld mot kvinnor. Men trots positiva framsteg är ”den olyckliga verkligheten att alltför många kvinnors rättigheter i Indien fortfarande kränks, och straffriheten förblir norm”, sade Manjoo.

Manjoo har precis återvänt från Indien som hon besökte mellan 22 april och första maj. Under sin resa har hon uppmanat den indiska regeringen att vidta starkare åtgärder emot de mångfacetterade ojämlikheterna och diskrimineringen som landets kvinnor möter.

Hon betonade att hennes mandat ”under upprepade tillfällen uttryckt att misslyckandet gällande såväl respons som preventiva åtgärder härstammar från regeringens bristande förmåga och/eller ovillighet att medge och åtgärda de grundläggande orsakerna för våldet mot kvinnor.”

Våld mot kvinnor och flickor i Indien kommer till uttryck på många sätt. Våld inom hemmet, kastbaserad diskriminering, hemgiftsrelaterade dödsfall, häxjakt, sexuellt våld, konfliktrelaterat sexuellt våld och tvångsgiftermål är alla olika former av hot mot kvinnor.

Förra månaden våldtogs och torterades en femårig flicka, som dog av sina skador inte långt efteråt. Förra veckan gruppvåldtogs en elvaårig flicka. Kvinnliga turister i landet har även utsatts för sexuellt våld, bland dem en schweizisk kvinna som gruppvåldtogs i mars. Dessa är endast några av de grova attackerna mot kvinnor i Indien under senaste tid, och största delen av händelserna uppdagas aldrig.

Efter sitt besök i landet fördömde specialrapportören ”nekandet av de konstitutionella rättigheterna i allmänhet, brott mot rätten till jämlikhet, värdighet, kroppslig integritet och liv.”