Flyktingar får inte bli syndabockar efter attackerna i Paris

11 17 2015Greek Migrants

11 17 2015Greek Migrants

18.11.2015 – FN:s flyktingorgan UNHCR har uttryckt sin bestörtning efter attackerna i Paris som krävde så många oskyldiga offer. Samtidigt varnar organisationen för att flyktingar ses som syndabockar och därmed blir sekundära offer för attackerna.

FN:s högkommissarie för flyktingar, António Guterres, förmedlade sina kondoleanser och djupaste solidaritet med Frankrike och Paris, som han även gjorde till Libanons regering efter attackerna i Beirut. Enligt Guterres är det ”absolut nonsens” att skylla på flyktingar efter dessa attacker, och han betonar att flyktingarna i själva verket är de ”primära offren” – de flyr från samma fiende och kan inte ses som ansvariga för vad som hänt i Paris, Beirut eller annanstans.

GuterresUnder ett presstillfälle under ett besök till Serbien uppmanade Guterres de europeiska regeringarna att inte vidta unilaterala beslut efter attackerna, utan istället finna en gemensam respons för att lösa den nuvarande krisen.

”Det är inte flyktingströmmen som orsakar terrorism, det är terrorism och tyranni som skapar flyktingar”, sade han. ”Det står klart att Daesh strategi går ut på att både uppvigla européer till att motsätta sig flyktingar, och att orsaka splittring inom samhällen och länder inom den Europeiska Unionen.”

Han varnade även för att skylla attackerna på flyktingarna.

”Vi är djupt oroade över den hatpropaganda som demoniserar flyktingarna som grupp. Det är en farlig diskurs som endast bidrar till ytterligare främlingsfientlighet och rädsla. Säkerhetsproblemen Europa står inför är komplexa, men flyktingar får inte bli syndabockar för dessa tragiska händelser.”

UNHCR:s talesperson Melissa Fleming varnade å sin sida för vissa medlemsländers reaktioner som lett till att redan existerande program avslutats eller att man backat ur redan överenskomna åtgärder för att tackla flyktingkrisen. Hon uttrycket även sin oro för den fortfarande obekräftade nyheten om att en av terroristerna i Paris skulle ha tagit sig in i Europa som en i massan bland den nuvarande flyktingströmmen.

”Vi betonar starkt vikten av att bibehålla asylsystemets integritet. Det finns inte något likhetstecken mellan asyl och terrorism”, sade Fleming och tillade att flyktingkonventionen från 1951 utesluter alla individer som begått allvarliga brott. Hon betonade även att den överväldigande majoriteten flyr krig och förföljelse och saknar fortfarande möjligheter att söka skydd på något annat sätt än via alternativa rutter. Många flyr även från ”samma människor som genomförde attackerna i Paris.”