Generalsekreterare Kofi Annans budskap på den internationella dagen för personer med funktionshinder den 3 december 2005

Årets internationella dag för personer med funktionshinder fokuserar på det ömsesidiga beroendet mellan funktionshinder, mänskliga rättigheter och utveckling.

Personer med funktionshinder utgör världens största minoritetsgrupp. De är oproportionerligt fattiga, löper större risk att bli arbetslösa och har högre dödlighetsprocent än den genomsnittliga populationen. Alltför sällan åtnjuter de det fulla spektrumet av civila, politiska, sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter.

Funktionshindrade personers rättigheter förbisågs i många år. Detta har nyligen börjat ändras i takt med att framsteg runt om i världen har försäkrat att personer med funktionshinder kan delta och dra fördel av utveckling. Men mycket kvarstår för att försäkra deras fulla integrering.

Jämlikt deltagande innebär inte enbart att ta bort närmiljömässiga, sociala och juridiska barriärer som marginaliserar personer med funktionshinder. Det innebär också att göra arbeten, utbildning, vård, information och andra tjänster lika tillgängliga för dem som för alla andra.

För att åstadkomma detta hänger mycket på de nuvarande förhandlingarna angående den internationella konventionen om skydd och främjande av funktionshindrade personers rättigheter och värdighet. Jag stödjer ad hoc-utskottet och hoppas att förhandlingarna når en framgångsrik avslutning.

Låt oss på årets internationella dag för personer med funktionshinder komma ihåg att samhällen som försummar integrationen av funktionshindrade personer berövar sig själva de värdefulla bidrag som funktionshindrade individer utgör. Och låt oss bekräfta vårt åtagande för funktionshindrade personers lika rättigheter och om deras fulla deltagande i det ekonomiska, sociala och politiska livet i samhället.