FN betonar ”inklusion och rättigheten att delta” på dagen för mänskliga rättigheter

10.12.2012 – FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon beklagar vad han kallar ”alarmerande hot emot ”hårt vunna framsteg för demokratiskt styre” i sitt meddelande inför den internationella dagen för mänskliga rättigheter.

FN:s högkomissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, hyllar i sitt meddelande alla de ”miljoner människor som har tagit ställning och demonstrerat under de senaste åren, och krävt de rättigheter som utstakats i den universella deklarationen för de mänskliga rättigheterna.”

Den internationella dagen firas årligen den 10:e december för att markera dagen då den universella deklarationen utlystes år 1948.

Årets tema är ”inklusion och rätten att delta i det offentliga livet”.

I sitt meddelande påpekade Ban Ki-moon att alltför många grupper och individer, trots stora framsteg, fortfarande lever med alltför många hinder i sin väg. Kvinnor förblir allvarligt underrepresenterade på chefsposterna, och ursprungsbefolkningar, handikappade samt religiösa, etniska eller sexuella minoriteter nekas alltför ofta sina rättigheter att delta i beslutsfattandeprocesserna.

Enligt generalsekreteraren ligger de framsteg som gjorts under hot. ”I vissa länder… har lagstiftning införts som specifikt riktar sig mot gräsrotsorganisationer och det civila samhället och gör det närapå omöjligt för dem att fungera. Demokratikämpar har mött nya konfrontationer. Vi bör alla vara oroade över dessa bakslag.”

Enligt Navi Pillay har alla de som gått ut på gatorna under de senaste åren inte gjort något annat än ”bett om det som, under mer än sextio års tid, under internationell lag, varit rättmätigt deras.”

”Idag hyllar jag alla dem som lidit i kampen för sina rättigheter, och alla människor i olika städer – vare sig Santiago, Kairo, Aten, Moskva, New York eller Delhi – som tagit ställning för sin rätt till en röst, rättigheter och rätt att delta och påverka det sätt på vilka våra samhällen styrs”, sade högkomissarien i sitt meddelande.