FN-expert: Energiprojekt ett orosmoment i den nordiska Sápmiregionen

Flickr Mats Andersson Creative Commons

Flickr Mats Andersson Creative Commons

31.8.2015 – Den ökade takten på jakt efter mineraler och upprättandet av förnybara energiprojekt i Sápmi-området i Sverige, Finland och Norge är ett orosmoment, konstaterar FN:s specialrapportör för ursprungsfolks rättigheter, Victoria Tauli-Corpuz.

”För samerna är rättigheten till deras land- och naturresurser en förutsättning för deras självbestämmanderätt och deras möjlighet att existera som ett specifikt folk”, sade Tauli-Corpuz under sitt besök till det Samiska parlamentariska rådet som gick av stapeln i Hemavan, Sverige, förra veckan. Enligt experten är utmaningarna i Sápmi-området betydande, och för att lösa dem krävs att de nordiska regeringarna förbinder sig på allvar. Dessutom krävs betydande ”politisk vilja och hårt arbete.”

Flickr Karen P Creative Commons RS”Gällande mineralutvinning och storskaliga projekt för förnybar energi som t.ex. vindkraft, måste samernas traditionella försörjningskällor värnas, som renskötsel och laxfiske”, konstaterade Tauli-Corpuz, och uttryckte i detta sammanhang sin uppskattning för Sveriges beslut att se över sin minerallagstiftning.

För Finlands del välkomnade hon de ökade garantierna för samernas rättigheter i den finska minerallagstiftningen, och hoppades att samernas rättigheter även beaktas i dess implementering.  Den norska lagstiftningen förblir däremot enligt henne ett orosmoment, och regeringen bör se över den i ”nära samarbete med det Samiska parlamentariska rådet.”

vicky hrc”Jag är glad att göra att Sverige, Finland och Norge fäster speciell uppmärksamhet vid ursprungsfolkens rättigheter och att initiativ relaterade till samer i många fall statuerar ett viktigt exempel gällande befästandet av ursprungsfolkens rättigheter”, sade Tauli-Corpuz. ”Allt eftersom förhandlingsprocessen för den Nordiska Samekonventionen träder in i sitt slutliga skede, kommer jag att följa utvecklingen med stort intresse och hoppas att en fullständig överenskommelse kan nås. Jag uppmanar alla parter att leva upp till sitt engagemang och anta konventionen innan mars 2016.”