FN-experter kräver stopp för förföljelser i Bahrain

21-12-2011bahrain

21-12-2011bahrain

En grupp oberoende FN-experter har höjt sina röster gällande de oroande förföljelsekampanjerna utförda av myndigheterna i Bahrain gentemot människorättsaktivister.

Expertgruppen har uppmanat myndigheterna att frige en framstående människorättsaktivist som nyligen blev dömd till tre år i fängelse.

 

”Det är dags för myndigheterna i Bahrain att tillåta fredliga sammankomster och fridfullt meningsyttrande, och att omedelbart fria alla de som fängslats godtyckligt endast för att de brukat sina grundläggande rättigheter”, sade en av experterna i ett pressmeddelande för FN:s högkomissariat för mänskliga rättigheter, OHCHR.

De uppmanade även till omedelbar frigivning av människorättsaktivisten Nabeel Rajab, som dömdes för olaglig sammankomst efter att ha deltagit i ett fridfullt möte för rättigheter och demokrati, samt i en fredlig demonstration för att fördöma gripandet av aktivistkollegan Abdulhadi Al Khawaja. Nabeel Rajab dömdes nyligen till tre års fängelse.

“Nabeel Rajabis dom representerar ytterligare ett flagrant försök av Bahrains regering att tysta dem som legitimt arbetar för att främja mänskliga rättigheter”, sade specialrapportören för människorättsförsvarare, Margaret Sekaggya. ”Bahrains regering måste omedelbart upphöra med sin förföljelsekampanj”, tillade hon.

Specialrapportören för mötes- och föreningsfrihet, Maina Kiai, underströk att ”rätten till fredliga sammankomster och möten inte bör vara underkastad myndigheternas godkännande.”

Nabeel Rajab avtjänar även ett tre månaders straff för påstådda förolämpningar via sociala medier. Efter en serie uppskov, kommer Bahrains högsta domstol att ge sitt uttalande om domen idag.

”Det fortgående förtrycket av yttrandefrihet i Bahrain är emot internationella standarder och  lagstiftning – individer bör inte åtalas för fredliga politiska uttalanden”, sade specialrapportören om rätten till yttrandefrihet, Frank La Rue.

Oberoende experter, eller specialrapportörer, utnämns av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève, för att undersöka en viss människorättssituation eller belägenhet i ett visst land, och sedan rapportera tillbaka till rådet. Utnämningarna är honorära och experterna inte anställda av FN. De får heller ingen lön för sitt arbete.