FN: Fem miljoner fler arbetslösa i år

Ekonomisk osäkerhet orsakad av grund av instabila kreditmarknader och stigande oljepriser kan leda till att fem miljoner fler blir arbteslösa i år. Detta förutspår Internationella arbetsorganisationen ILO i sin årliga rapport Global Employment Trends. Rapporten, som presenterades på torsdagen undersöker hur faktorer som population, ekonomisk tillväxt och finansiella kriser påverkar arbetsmarknaden.

Enligt rapporten har övriga världen under en längre tid kompenserat för den sjunkande ekonomiska tillväxten i industriländerna, speciellt i Asien har den ekonomiska tillväxten varit stark.

Den förväntade nedgången under 2008 väntas öka den globala arbetslöshetsprocenten till 6,1 procent, vilket innebär en ökningen på minst 5 miljoner arbetslösa.

Läs mera här.