UN-Habitat och IOK engagerar unga för att bekämpa fattigdom

FN:s program för boende och bebyggelsefrågor, UN-HABITAT har ingått ett samarbetsavtal med Internationella Olympiska kommittén med mål att genom idrott engagera unga, utsatta människor i kampen mot fattigdomen.

Organisationerna kommer att använda idrott som ett verktyg för att mobilisera unga och förbereda dem för ett aktivt deltagande i samhället.

Tanken är att unga skall delta i olika idrottsaktiviteter och därmed främja Millenniemålen för att minska fattigdomen och förbättra levnadsförhållandena för människor som bor i slumområden.

 “Detta samarbete är ett viktigt steg i arbetet att handskas med de utmaningar som urbaniseringen för med sig, framförallt i utvecklingsländerna. Vi får inte glömma att över 50 procent av människorna som lever i slumområden är unga människor. Bästa sättet att ge dem motivation och hjälpa dem i rätt riktning är att uppmuntra dem att idrotta”, sade UN Habitat:s chef Anna Tibaijuka.

”IOK samarbetar med flera FN organisationer och detta samarbete är ytterligare ett sätt att främja utveckling genom sport, och för att stöda millenniemålen. Genom detta samarbete kommer vi att fokusera på idrott i städerna, på de miljoner människor och speciellt barn som lever i slumområden, sade IOK:s president, Jacques Rogge,

På bilden: UN-HABITAT chefen Anna Tibaijuka,,och IOK:s president, Jacques Rogge, undertecknade samarbetsavtalet på IOK:s huvudkvarter i Lausanne, Schweiz.
© IOC/H. Tobler