FN gjorde jämställdhetsbedömning av Sverige

Den 25 januari 2008 förhördes Sverige av den övervakningskommitté, CEDAW-kommittén, som FN har tillsatt för att övervaka konventionen från 1979 om avskaffande av diskriminering av kvinnor.

Rapporten till CEDAW finns på regeringens webbplats.