FN godkände en utvidgning av Norges kontinentalsockel

FN:s kontinentalsockelkommitté CLCS har godkänt en utvidgning av de norska gränserna, ett beslut som innebär att den norska kontinentalsockeln växer med 235 000 kvadratkilometer.

”Beslutet förtydligar frågan om ansvar och villkor för aktiviteter i de nordliga områdena. Det ger Norge betydande rättigheter och ansvar på att havsområde på omkring 235 000 kvadratkilometer. Beslutet är historiskt och av stor betydelse för Norge”, sade norske utrikesministern Jonas Gahr Støre.

Förslaget, som omfattar områden i norra Ishavet och Barents hav, lämnades in till kontinentalsockelkommitté i november 2006.

Läs mera om beslutet och om FN:s havsrättskonvention.