FN-information om Haiti på Facebook och Twitter

FN:s avdelning för fredsbevarande operationer (DPKO) har skapat en Facebook-sida samt en Twitter-profil för att uppdatera vänner, familjemedlemmar och kolleger till FN anställa i Haiti om läget i det jordbävningsdrabbade landet.

Facebook-sidan DPKO Support Page for UN Staff in Haiti innehåller den senaste FN-informationen, nyheter, bilder och kontaktlistor. På sidan finns även länkar till alla FN:s hjälpinsatser i Haiti.

Uppdaterad information sprids även genom Twitter: https://twitter.com/UNHaitiInfo.