FN rapport: Utsikter för världsekonomin år 2008

En ny FN rapport som tittar på den ekonomiska situationen i världen och utsikterna för år 2008 har getts ut. Syftet med rapporten ”2008 World Economic Situation and Prospects” är att den skall fungera som bas för diskussion om social och ekonomisk utveckling inom FN:s olika organ.

Enligt rapporten står världsekonomin inför stora utmaningar det kommande året. Problem på den amerikanska marknaden och en svagare dollar kan hämma hela världens ekonomiska tillväxt.

Läs rapporten här.