FN inleder internationellt temaår för biodiversitet

2010 is the international year of Biodiversity

2010 is the international year of BiodiversityÅr 2010 är FN:s internationella temaår för biologisk mångfald, eller biodiversitet. Syftet med året är att bland annat öka kunskapen om biodiversitetens betydelse och stoppa den snabba utarmningen av den biologiska mångfalden orsakad av människans aktiviteter.  Experter uppskattar att människan utarmar den biologiska mångfalden 1000 gånger snabbare än den naturliga processen.

Vi är beroende av den biologiska mångfalden och ekologiska processer som fotosyntesen i de gröna växterna och pollineringen av växter för att få mat, rent vatten och ren luft.
FN:s konvention om biologisk mångfald (UN Convention on Biological Diversity, CBD) definierar biologisk mångfald som ”variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.”
Konventionen om biologisk mångfald uppkom på FN: toppmötet om miljö och hållbar utveckling som hölls i Rio de Janeiro 1992. Konventionen har 193 undertecknare och enligt den skall länderna samarbeta för att bevarande den biologiska mångfalden, för att dela kunskap och utbildning.

Det internationella temaåret inleds officiellt i Berlin 11 januari och kampanjen genomförs under devisen ”Biodiversitet är liv, biodiversitet är vårt liv”. Den 21-22 januari ordnas en konferens på UNESCO:s högkvarter i Paris där regeringsrepresentanter och kungligheter väntas delta. Under året kommer evenemang även att ordnas i bland annat Trondheim, Delhi, Doha, Shanghai och Nairobi och året avslutas i Kanazawa i Japan i december. En av höjdpunkterna blir ett toppmöte under FN:s generalförsamling i New York i september.

Läs mera om det internationella året för biodiversitet www.cbd.int/2010

Läs mera FN:s konvention om biologisk mångfald (UN Convention on Biological Diversity, CBD) på svenska www.biodiv.se