FN lanserar ny global satsning på kvinnors och barns hälsa

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon talar under toppmötet om millenniemålen

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon talar under toppmötet om millenniemålenFN-toppmötet i New York om millenniemålen lanserades på onsdagen en ny global satsning på kvinnors och barns hälsa, som enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon skall rädda 16 miljoner liv fram till 2015.

För att snabba på arbetet att främja kvinnors och barns hälsa, lovade världens ledare satsa över 40 miljarder dollar under de kommande fem åren. Inom ramen för den globala strategin för att främja kvinnors och barn hälsa (The Global Strategy for Women’s and Children’s Health), som initierats av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, är målet att rädda livet på 16 miljoner kvinnor och barn, att förhindra 33 miljoner oönskade graviditeter, skydda 120 miljoner barn från lunginflammation samt se till att 88 miljoner barn inte stannar i tillväxten på grund av undernäring.  Målet är även att hindra spridningen av dödliga sjukdomar som malaria och HIV/AIDS, samt att se till
att kvinnor och barn har tillgång till god hälsovård och utbildad hälsovårdspersonal.

“Vi vet vad som behövs för att rädda kvinnor och barn och vi vet att kvinnor och barn är centrala för att vi skall nå samtliga millenniemål, ” sade Ban Ki-moon. ”Idag ser vi exempel på det ledarskap som vi länge har haft behov av.”

I toppmötets slutdokument – Keeping the Promise: United to Achieve the Millennium Development Goals – bekräftar världens ledare sitt engagemang för att nå millenniemålen och en konkret plan lags fram för hur detta skall ske. Utgående från framgångar och bakslag under se senaste 10 åren listar dokumentet konkreta åtgärder som alla involverade bör vidta för att snabba på arbetet för att nå målen. I dokumentet konstateras även att det trots den ekonomiska krisen har skett enorma framsteg i kampen att utrota fattigdomen, att öka antalet barn som går i skola och förättra hälsovården i flera länder.  

UN Photo/Eskinder Debebe