FN: ökad rörlighet för migranter betyder ökad kontroll av våra gränser

Flickr Noborder Network 2.0 Generic CC BY 2.0

Flickr Noborder Network 2.0 Generic CC BY 2.0

5.2.2015 – FN:s specialrapportör för migranters mänskliga rättigheter uppmanar EU till ledarskap för att upprätta vidarebosättningsprogram för flyktingar från Syrien, Etiopien och Eritrea.

Under ett presstillfälle efter ett fyradagarsbesök i Bryssel betonade specialrapportör François Crépeau att ”många av de som korsar Medelhavet är solklara flyktingar, inte migranter.  Varför skulle de betala tiotusentals euro åt smugglare för att komma till Europa? EU kan inte förvänta sig att de syriska flyktingarna ska bo i överfulla flyktingläger i Libanon och Turkiet för en oviss framtid.”

Specialrapportören jämförde dem med båtflyktingarna från Indokina under 1980-talet, och efterlyste lagliga vägar till Europa och det globala Nord (USA och Kanada, samt Australien och Nya Zeeland) genom vidarebosättningsprogram.

Foto: UNHCR”Jag har förespråkat att EU och det globala Nord tar emot 1 miljoner eritreanska och syriska flyktingar under de kommande 5 åren. Detta är inte ett stort antal, fördelat mellan länderna, och det skulle avsevärt bidra till att minska på efterfrågan av människosmugglare”, sade Crépeau som själv kommer från Kanada.

150 000 migranter och flyktingar anländer till Europa havsvägen år 2014 jämfört med 80 000 år 2013.

”EU:s kustbevakningsoperationen Triton har redan räddat 17 000 migranter och flyktingar. Tidigare minskade resorna över Medelhavet drastiskt under vintern, men detta har inte varit fallet i år. Ingen vet hur nästa sommar kommer att se ut.”
Specialrapportören betonade även vikten av en ändring i den offentliga diskussionen.

”Alla försök att stänga gränser och öka kontrollen, leder i själva verket till motsatt resultat och ökad människosmuggling. Smugglare är inte samma sak som människohandlare och trafficking – de kan existera endast så länge det finns ”kunder” som är villiga att betala dem för en resa över Medelhavet.”

Enligt Crepeau kommer migranter att fortsätta anlända till Europas kuster vad vi än gör, så länge de så kallade ”push and pull” –faktorerna kvarstår. Kriget i Syrien och människorättssituationen i Eritrea och Etiopien kommer att fortsätta sätta människor på flykt. Samtidigt finns även dragningsfaktorer som gör att migranter söker sig till Europa.

”Om vi vill fortsätta äta billiga tomater, måste vi vara medvetna om att det i början av produktionskedjan finns migranter som plockar dessa tomater för en lön på 20 euro för 10 timmars arbete.”

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: Krig fördrev 5,5 miljoner under första halvan av 2014
Artikel: Övergivna fraktfartyg markerar ny, hårresande trend i smuggling av migranter
Artikel: Tragedin på Medelhavet måste få ett slut
Artikel: FN:s kapacitet pressat till gränsen under 2014
Artikel: Migration är inte bara oundvlikligt utan även nödvändigt och önskvärt

Artikel: IOM beklagar nedskärningar i räddningsoperationer – Norden deltar i ny gränsövervakningsoperation
UNRIC:s faktablad om Syrien
UNRIC:s nyhetsbrev om migration
UNRIC:s övriga faktablad hittar du här