FN rapport: användning och produktion av droger stabiliseras

Efter åratal av ständigt växande drogproblem har produktionen, transporten och konsumtionen av olagliga droger stabiliserats, konstaterar FN:s narkotika- och brottsbekämpningsbyrå, UNODC, i sin årliga narkotikarapport.

Användningen av droger har slutat öka på flera håll i världen, allt större mängder kokain och opiater beslagtas och produktionen minskar i vissa områden. Men samtidigt ökar användningen av kokain oroväckande snabbt i Europa.

”Situationen blir inte värre, man kan säga att vi lyckats begränsa dem (produktionen och konsumtionen av droger) men inte ännu minska dem,” konstaterade Sandeep Chawla från UNODC vid presentationen av rapporten i Bryssel på tisdagen.

För första gången på flera år pekar rapporten även på att konsumtionen av cannabis inte ökar. Tekniska framsteg har möjliggjort utvecklingen av allt starkare former av cannabis med allvarliga hälsorisker som följd. Enligt rapporten minskar odlingen av kokain i Syd Amerika och hela 45 procent av all producerad kokain beslagtas. Opiatodlingen i Afghanistan är fortsättningsvis ett betydande problem och landet producerar idag 92 procent av alla opiater, droger så som heroin och opium.

UNODC uppskattar att omkring 25 millioner människor har ett allvarligt drogproblem och att 200 millioner har använt olagliga droger åtminstone en gång under det senaste året.

Rapporten (på engelska) samt mera information finns på:
http://www.unodc.org/unodc/en/world_drug_report.html