Ställ dig upp mot fattigdomen 17.10!

Ställ dig upp och protestera mot fattigdomen i världen tillsammans med miljoner andra människor den 17:e oktober.

År 2000 undertecknade ledare från 189 länder en Millenniedeklaration där man kom överens om åtta utvecklingsmål som ska vara uppnådda 2015. Målen är mätbara och tidsbundna i syfte att halvera fattigdomen och hungern, få alla barn ska gå i grundskola, öka jämställdheten, minska barn- och mödra-dödligheten, stoppa spridningen av hiv, malaria och tbc, säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling och öka de rika ländernas ansvar för att de fattiga länderna utvecklas – ett globalt partnerskap. Då halva tiden återstår är vi fortfarande långt ifrån målen.

Över 23 miljoner människor i 87 länder gick ifjol samman för att påminna världens ledare om dessa löften. Enligt Guinness Rekordbok var det den största enskilda koordinerade mobiliseringen av människor någonsin.

Bli en av de miljoner människor som kräver åtgärder, ställ dig upp i protest mot fattigdomen den 17:e oktober!

Läs mera om kampanjen ”Stand up and Speak Out!” här: