A-Ö Webbindex

Pressfrihet viktig byggsten i en stark demokrati

Pressfriheten i världen krymper. Nu mer än någonsin behöver självständiga, modiga och viktiga berättelser höras. Journalistik och pressfrihet är viktiga byggstenar i en välmående och stark demokrati. Världsdagen för pressfrihet hyllar alla modiga journalister som arbetar för samhällets bästa, för oss alla.

Den 3:e maj observerar Förenta nationerna och UNESCO Världsdagen för pressfrihet, den tillkännagavs 1993 i FN:s generalförsamling. Årets tema – information för allmänhetens bästa – är en akut angelägenhet i alla världens länder. De föränderliga kommunikationssystem påverkar vår hälsa, våra mänskliga rättigheter, demokratin och spelar roll för den hållbara utvecklingen.

Ett farligt jobb

När Reporter utan gränser senast släppte sitt Pressfrihetsindex visade statistiken att pressfriheten är ansträngd eller begränsad i 73 procent av de 180 länder och territorier som utvärderats.

Journalist med kamera och hjäml
Foto: Engin Akyurt/Unsplash.

I de länderna kan människor ha begränsade möjligheter att tillgå information, journalisters tillgång på information kan vara begränsad och grävande journalistik kan vara i stort sett omöjlig att genomföra.

Det händer också, alltför ofta, att journalister dödas. Det utgör ett allvarligt hot mot pressfriheten och demokratin i världen. Sedan 1993 beräknar UNESCO att 1450 journalister dödats. Världsdagen för pressfrihet är påminnelse till regeringar att leva upp till sina åtaganden för pressfriheten.

Många minns kanske morden på journalisten Jamal Khashoggi från Saudiarabien och den svenske journalisten Kim Wall. Jamal Khashoggi försvann från Saudiarabiens ambassad i Turkiet 2018 och Kim Wall försvann när hon arbetade med ett reportage ombord på en ubåt. De bragds båda om livet för att de var journalister.

Hittills i år visar UNESCOs statistik att 15 journalister dödats 2021.

Information för allmänhetens bästa

Temat för 2021 är information för allmänhetens bästa. Det är ett upprop som ska stärka vikten av att värdera information som något som är för allmänhetens bästa. Temat undersöker vad som kan göras när det kommer till produktion, distribution och konsumtion av mediainnehåll som stärker journalistikens roll och ökar transparensen och handlingskraften samtidigt som ingen lämnas utanför.

Kamera, Pressfrihet, molnigt
Foto: Matt Chesin/Unsplash

Media och medieutvecklingen har möjlighet att förbättra yttrandefriheten vilket bidrar till fred, hållbarhet, minskad fattigdom och ökade mänskliga rättigheter. Pressfrihet och rätt till information går under mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen av de globala målen.

Den 29 april – 3 maj håller UNESCO tillsammans med Namibias regering en global konferens i Windhoek. Konferensen presenterar idéer som kan lösa problemen med digitala medier, för ökad transparensen från internetföretaget, stärka säkerheten för journalisters säkerhet och förbättra deras arbetsförhållanden.

En global konferens hålls varje år och ger möjlighet för journalister, representanter från civilsamhället, nationella representanter, akademiker och den breda allmänheten att diskutera de utmaningar som uppstår för att öka pressfriheten.

Stötta och försvara

Fotograf
Foto: Korie Cull/Unsplash

Den 3:e maj ska också vara en dag för reflektion bland mediearbetare kring de problem som finns kring pressfrihet och pressetik. Lokala medier står inför risk att utrotas. Coronapandemin har förvärrat situationen. Det är viktigt att säkerställa sätt för medier att vara ekonomiskt gångbara.

Det är även av stor vikt att öka medie- och informationskompetens bland människor. Då kan människor själva kan känna igen och värdera, men också försvara och kräva, kvalitativ journalistik som en grundläggande del av information för allmänhetens bästa.

Världsdagen för pressfrihet är en dag att uppskatta och stötta medier som utsätts för censur och påtryckningar eller helt fråntas pressfrihet.

Relaterade artiklar

En journalist dödas var fjärde dag

Skydda yttrandefriheten och pressfriheten

FN:s kampanj mot desinformation – Stanna upp innan du delar

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19