Margot Wallström avgår

Margot Wallström har avgått som FN:s särskilda representant för sexuellt våld i konflikter på grund av familjeorsaker. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sade sig i sitt uttalande ha emottagit hennes avgångsbesked med beklagande. ”Margot Wallström har tillfört exceptionellt ledarskap i denna fråga, kanaliserande rösterna av såväl offer som överlevande inför säkerhetsrådet, och krävt högre ansvarstagande och rättvisa på nationell och internationell nivå”, sade Ban Ki-moon i sitt uttalande. Ban påpekade även att den så kallade resolution 1960 (2010) antogs under Wallströms ämbetstid. Resolutionen innehåller konkreta verktyg för systematisk övervakning och rapportering av sexuellt våld och för identifieringen av gärningsmän.