FN skapar ny kvinnoenhet – UN Women

alt

altFN:s generalförsamling antog på fredagen en resolution som banar vägen för en ny kvinnoenhet UN Women. Enhetens uppgift blir att främja kvinnors och flickors rättigheter över hela världen.

“Jag är tacksam att medlemsänderna har tagit detta viktiga steg för världens kvinnor och flickor”, konstaterade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. ”UN Women kommer att ge betydande knuff åt FN:s arbete att främja jämlikhet, utvidga kvinnors och flickors möjligheter och bekämpa diskriminering i hela världen.”

UN Women för samman fyra FN enheter som fokuserar på kvinnofrågor; the Division for the Advancement of Women (DAW), the Office of the Secretary General´s Special Adviser on Gender Issues (OSAGI), the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) och the International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)

Den nya enheten inleder sitt arbete i januari 2011 och kommer att stöda, inte ersätta, det arbete som görs inom FN systemet av bland annat UNICEF, UNDP och UNFPA. FN:s generalsekreterare kommer att utse en undergeneralsekreterare för att leda den nya enheten och medlemsländerna och det civila samhället har inbjudits att lägga fram förslag på kandidater. Enheten kommer att finansieras genom frivilliga bidrag samt med pengar från FN:s reguljära budget. Enligt medlemsländerna kommer den nya enheten att kräva en investering på minst 500 miljoner dollar, en fördubbling av den nuvarande sammanlagda budgeten för DAW, INSTRAW, OSAGI och UNIFEM.

Den nya kvinnoenhetens roll blir att:

  • stöda mellanstatliga sammanslutningar som till exempel Commission on the Status of Women i uppgiften att formulera lagstiftning, globala standarder och normer
  • hjälpa medlemsländerna implementera dessa standarder och bidra med teknisk och ekonomisk hjälp till länder som ber om stöd, samt att utveckla samarbetet med det civila samhället.
  • följa upp jämlikhetsarbetet inom FN systemet och regelbundet övervaka utvecklingen.

För mera information se: http://www.unwomen.org/