Internationell ungdomsdag

Youthday

Youthday

Idag, den 12 augusti, är det internationell ungdomsdag. Ungdomar utgör en signifikant andel av jordens befolkning och temat för ungdomsdagen i år är ”Ungdomsmigration för utveckling framåt”.

År 2010 fanns det fler än 27 miljoner unga emigranter och trots att migrering ofta leder till bättre arbetsmöjligheter och bidrar till samhällets utveckling, kan det också vara riskabelt. Migrering kan leda till oacceptabla förhållanden, så som diskriminering och exploatering. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon lyfte fram de goda aspekterna de unga emigranterna kan föra med sig för samhället och utveckling: ”Det är viktigt att uppmärksamma det positiva unga immigranter åstadkommer, både där de kommer ifrån och dit de anländer för att jobba. De stöder ekonomiskt samt berikar kultur och det sociala livet. De flesta jobbar hårt för att tjäna sitt levebröd och för att förbättra på sina möjligheter i livet”.

FN har för första gången någonsin instiftat ett specialsändebud för unga, för att föra fram de ungas åsikt inom organisationen. Generalsekreterarens speciella sändebud för unga, Ahmad Alhendawi spenderar veckan kring den internationella ungdomsdagen i Latinamerika på möten och träffar med ungdomar. Första besöket tar plats i Montevideo, Uruguay där han deltar på ungdomsforumet ” Agenda för utveckling och sociala investeringar för unga” samt på den regionala kongressen för befolkning och utveckling. För att läsa mer om Ahmad Alhendawi och hans tankar kring ungdomar, klicka här.