GENERALSEKRETERAREN — BUDSKAP PÅ FN-DAGEN 24 oktober 2005

Idag, när vårt FN firar sextio år, måste vi erkänna att världen ser väldigt annorlunda ut idag mot hur den såg ut när organisationen grundades.

FN måste återspegla denna nya tidsålder, och möta dess utmaningar: många människor är fortfarande försvarslösa mot svält, sjukdom och miljöförstöring, även om världen har de resurser som krävs för att rädda dem.

Förra månaden möttes världsledare i New York för att försöka utforma ett gemensamt svar på dessa utmaningar.

Ledare från både rika och fattiga länder lovade utförliga policies som skulle kunna reducera hunger och fattigdom med 50 procent under de kommande tio åren om de implementeras.

De beslutade att bilda nya FN-organ för att främja mänskliga rättigheter och för att skapa varaktig fred i krigsdrabbade länder.

De lovade att bekämpa terrorism i alla dess former och att, vid behov, agera gemensamt för att rädda befolkningar från folkmord och andra avskyvärda brott.

De beslutade om viktiga reformer av FN-sekretariatet.

Men om frågor gällande klimatförändringar och reformering av säkerhetsrådet kunde de endast göra vaga uttalanden. Och om kärnvapenspridning och nedrustning kunde de inte enas alls.

De har lämnat en hel del arbete åt oss. När vi nu idag firar 60-årsdagen av vår oumbärliga institution, lovar jag att jag ska göra min del. Och jag litar på att du, som världsmedborgare, gör din.