Webbsida för Irak-konferensen i Stockholm den 29 maj är nu öppnad

Sverige står värd för en konferens om Irak den 29 maj, "Iraq Compact Annual Review Conference in Stockholm" (ICI). FN och Irak, som är ordförande i ICI, har bjudit in FN:s samtliga medlemsstater liksom ett antal internationella organisationer till denna konferens. Högnivårepresentanter från ett 80-tal länder väntas till Stockholm i samband med konferensen. Från och med 8 maj 2008 återfinns information om konferensen på webbsidan för Irak-konferensen.

Läs mera på utrikesdepartementets webbplats.
The International Compact with Iraq, webbplats.