Generalsekreterarens budskap på internationella migrationsdagen

18 december 2008

Världens över 200 miljoner migranter är speciellt utsatta för den ekonomiska krisen som skakar världens ekonomier. På grund av krisen är risken större att de drabbas av fattigdom, stigmatisering, diskriminering och missförhållanden. Vi kan läsa om permitteringar och minskade inkomster och det är bara en liten del av det mänskliga lidande som krisen orsakat.

Migrationspolitiken håller dessutom på att bli allt striktare. Vi ser hur olaglig migration kriminaliseras och alltför ofta ses migranterna enbart som en säkerhetsfråga. Allt fler länder har som vana att hålla migranterna i förvar i långa perioder trots att det enligt de mänskliga rättigheterna skall vara undantaget, inte regeln.

Vi måste inse, att migranternas mänskliga rättigheter måste värnas, precis som alla andras rättigheter, endast på så sätt kan vi skydda dem från missförhållanden och låta dem bidra till utvecklingen i sina hemländer och i sina nya länder. Det bästa sätter att göra det, är att understryka människorättslagstiftningens roll som grund för internationell och nationell lagstiftning.

I år firar vi att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna fyller 60 år, en förklaring som betonar alla människors rätt till värdighet och rättvisa. Endast genom att erkänna att de grundläggande mänskliga rättigheterna är självklara oberoende av om en människa är immigrant eller ej, och genom att behandla alla migranter i enlighet med internationella normer, kan vi uppfylla förklaringens anda.

Jag uppmanar alla medlemsländer att underteckna konventionen om migrerande arbetares och deras familjers rättigheter, det mest omfattande internationella ramverket i denna fråga.

Människor kommer att fortsätta röra på sig för att leva och arbeta på nya platser. Endast genom att säkra deras skydd kan vi uppfylla den allmänna förklaringens erkännande om ”det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”.

Av Ban Ki-moon