FN-sändebud: Förhandlingar mellan Saudiarabien och Iran kunde avsluta kriget i Syrien

deMistura1

deMistura1

8.9.2015 – Enligt Staffan de Mistura, FN:s specialsändebud för Syrien, är samtal mellan Saudiarabien och Iran av största vikt för att en lösning skall kunna uppnås i Syrien.

Under en presskonferens på UNRIC igår, efterlyste de Mistura en regional konferens enligt samma modell som den internationella konferens för säkerhet och samarbete i Europa som ledde till Helsingforsdeklarationen år 1975.

”Låt oss inte gömma oss bakom ord. Om Saudiarabien och Iran äntligen kunde börja tala med varandra och diskutera någon form av avtal som det som slöts i Helsingfors… skulle Syriens konflikt kanske ta ännu en månad. Inte ett år, inte tio. Ett avtal skulle betyda att konfliktens syre skulle ta slut.”

De Mistura poängterade det avsevärda inflytande som Saudiarabien och Iran har i Libanon, Jemen, Irak och Syrien. Enligt honom kunde samtal mellan de två länderna bidra till att avsluta konflikten – förutsatt att de inte sitter ensamma vid förhandlingsbordet, och förutsatt att de engagerar sig i en ”riktig diskussion”.”

”Jag har arbetat för FN i 43 år och handskats med 19 konflikter”, sade Mistura. ”Människor börjar förhandla då stödet för konflikten avtar. Stoppa syretillförseln och branden släcks.”

Men specialsändebudet varnade för att flyktingkrisen endast kommer att öka. ”Titta på siffrorna. Jag har precis sett på möjligheten att upp till en miljon människor lämnar Syrien om den sunnibefolkning som för närvarande befinner sig i Latakia blir orolig och börjar röra på sig. Latakia är vid havet, så det är bara att ta båten direkt.”

De Mistura tog även upp det foto av den drunkade treåringen Aylan Kurdi som hittades vid Turkiets kust. ”Jag tror att Aylans budskap är detta. Vi har inte tid med långdragna konferenser och diskussioner. Nu är det dags att verkligen ta tjuren vid hornen och även se dem i ögonen som fortsätter att säga ”vi har inget mer hopp, vårt tålamod är slut.”

Specialsändebudet välkomnade diskussionen mellan USA och Ryssland, ”vilket är ett gott tecken, men de har inte ännu funnit en lösning på en konkret lösning till vad som kunde utgöra framtidens regering i Syrien.” Han tillade: ”Men jag är även den första att säga att Aylans budskap är att vi inte mer har tid med detta. Vi har inte tid med långa politiska processer – vi måste skapa konkret hopp för Syriens folk.”

Europa, sade han, var inte involverat i konflikten men kunde bidra genom att uppnå en ”gemensam förhållning till hur flyktingar kan tas emot med värdighet”, och genom att försöka fylla finansieringsklyftan. Endast 31 % av pengarna som utlovats till FN-organisationerna som hjälper flyktingarna i Jordanien, Turkiet och Libanon, har utbetalats.

”Om vi fyller detta finansieringsgap, skulle det åtminstone ge dem som stannat i flyktinglägren känslan av att vintern inte kan bli värre än förra året. Men bristen på hopp gör att den kanske ändå besluter sig att ta sig vidare.”

De Mistura utmändes till FN:s specialsändebud för Syrien i jui 2014. Innan det tjänstgjorde han som generalsekreterarens specialrepresentant i Irak (2007-2009) och Afghanistan (2010-2011) och har även tjänstgjort i många konfliktzoner. De Mistura besökte Bryssel den 7.9 för samtal med EU:s ledning.