Klimatförhandlingar på slutrakan

19.10.2015 – Den sista rundan av förhandlingar inför FN:s klimattoppmöte i Paris (COP21) i december påbörjades idag i Bonn, Tyskland.

Femdagarssessionen i Bonn är den sista formella milstolpen före ministrar och statsöverhuvuden samlas i den franska huvudstaden för att komma överens om ett klimatavtal som skall bekämpa den globala uppvärmningen och hjälpa fattigare nationer att handskas med klimatförändringens konsekvenser.

Ett nytt utkast, som man lyckats förkorta till tjugo sidor istället för åttio har nu presenterats, men utvecklingsländer ryggade för texten och konstaterade i ett uttalande att ”utkastet inte kan användas som grund för förhandlingar på grund av dess obalans.”

153 länder har hittills presenterat sina nationella planer, de så kallade INDCs, för att minska utsläppen. FN:s mål är att begränsa klimatets uppvärmning till 2 grader över den post-industriella revolutionens nivå.

Small 440 Janos Pasztor Event 15 10 2015 1036nsp 54Janos Pasztor, FN:s biträdande generalsekreterare för klimatfrågor medgav under en presskonferens hos UNRIC förra veckan att de nationella löften som hittills emottagits, inte kommer att räcka till för att begränsa uppvärmningen till två grader. Den goda nyheten är att det värsta scenariot, med en uppvärmning på mellan 4-4,5 grader om inget skulle göras, kommer att undvikas.

”Det faktum att varje land har utlyst sina klimatmål i en nationell plan är redan ett stort steg, inte minst eftersom dessa löften kan stärkas och övervakas efter toppmötet i Paris”, sade han.

Frågan gällande kampen mot klimatförändringens konsekvenser är en av förhandlingarnas svåraste. Utvecklingsländer vill se klara löften, inte bara gällande en totalsumma, men även var den kommer ifrån och till vad den skall användas. De föredrar offentliga finanser och kräver en balans mellan förebyggande arbete – dvs. minskning av koldioxidutsläpp – och anpassning.

Enligt Pasztor har ”intressant utveckling” ägt rum på denna front. Rikare länder har lovat att mobilisera 100 miljarder dollar per år från 2020 för att hjälpa utsatta länder minska på sina utsläpp och handskas med klimatförändringens effekt.

Förra året uppnådde man 62 miljarder av de 100 utlovade. ”Jag är säker på att vi kommer att ha mer pengar än 62 miljarder i slutet av året. Det är en stark signal för utvecklingsländerna, och gör en stor skillnad”, avslutade Pasztor.