Seminarium 22.11 med anledning av FN:s internationella dag för att avskaffa våld mot kvinnor

Den 25 november är det FN:s internationella dag för att avskaffa våld mot kvinnor. Med anledning av denna dag ordnas seminariet "Vad kostar mäns våld?"  i riksdagen i Stockholm torsdagen den 22 november.

I seminariet medverkar bland andra Jens Orback, Susanna Alakoski, Kent Olsson, Elis Envall – Socialstyrelsen, Katarina Weinehall – Umeå universitet, Maj Britt Theorin – UNIFEM Sverige. Som värd fungerar Carina Hägg (s) kampanjansvarig i riksdagen för Europarådets kampanj "Mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Svenska UNIFEM har även inlett Vita bands-kampanjen med anledning av den internationella dagen för att asvskaffa våld mot kvinnor. Det Vita bandet är en symbol för manifestationen mot våldet.

Mera information om seminariet och kampanjen på UNIFEM:s hemsida