UNIFEM inleder kampanj mot våld mot kvinnor

FN:s utvecklingsfond för kvinnor, UNIFEM, och goodwillambassadören Nicole Kidman startar idag kampanjen ”Say no to violence” för att stoppa våldet mot kvinnor.

” Jag vill visa mitt stöd för de kvinnor och flickor som utsätts för våld så att de vet att de inte står ensamma. Därför var jag en av de första att skriva på för kampanjen,” säger Kidman.

Kampanjen, som byggs upp kring webbplatsen www.saynotoviolence.org, vill visa att allt fler människor tar avstånd från våld mot kvinnor och anser att våldet är något man måste ta itu med omedelbart. På webbplatsen kan besökare skriva sitt namn i en virtuell bok för att därmed stöda kampanjen och uppmana till åtgärder, dessutom kommer det att finnas information, faktablad, elektroniska vykort samt flygblad att tillgå. Sidan öppnar idag 26 november dagen efter den Internationella dagen mot våld mot kvinnor och kampanjen fortsätter fram till Internationella kvinnodagen 8 mars 2008.

Mera om UNIFEM

Besök kampanjens hemsida