FN stöder världens kvinnor, gör det du med!

Photo credits UN Women Gallery

Photo credits UN Women Gallery

De Nordiska länderna är stolta över att vara bland de mest jämlika länderna i världen när det kommer till kön. Kvinnors rättigheter och jämlikhet är återkommande teman för de Nordiska representanterna i FN. Under generalförsamlingens årliga debatt, valde premiärminister Reinfeldt, att tala om hur utveckling och jämlikhet går hand i hand.

 

De Nordiska länderna stöder starkt initiativ relaterade till kvinnors rättigheter, styrkande av kvinnans ställning samt jämlikhet. UN Women är en av organisationerna som åtnjuter starkt stöd från de Nordiska länderna. Alla de Nordiska länderna (förutom Island) låg bland de tio största donatorerna år 2012.

UN Women beviljar stöd till innovativa program ordnade av staten och civilsamhället genom två olika fonder: Fonden för jämlikhet och FN:s fond för att hindra våld mot kvinnor.

Fonden för jämlikhet är den enda globala fonden som exklusivt dedikerats till att stärka kvinnors ekonomiska och politiska makt. Partnerskapet mellan UN Women och lokala, regionala och nationella kvinnoorganisationer och regeringar är ett innovativt tillvägagångssätt för att stärka kvinnors ställning som en metod för förverkligande av rättigheter, minskande av fattigdom och avancerande av hållbar utveckling. Sedan år 2009, har fonden bistått med fokuserade, slagtåliga bidrag på cirka 43 miljoner dollar till 55 partner i 47 olika länder. För att hjälpa fonden med att uppnå jämlikhet, stöd organisationen via en donation, här, eller läs mer här.

FN:s fond för att hindra våld mot kvinnor är ett bevis på att våld mot kvinnor och flickor varken är oundvikligt eller acceptabelt. Fonden är en ledande bidragsgivande mekanism som exklusivt fokuserar på all sorts våld mot kvinnor och flickor. Genom att stöda åtgärder där de behövs mest, är FN:s fond i en unik position för att bemöta brådskande behov för kvinnor och flickor i deras egna samhällen. Programmen som stöds av FN:s fond bidrar även direkt och lokalt till uppfyllning av FN:s generalsekreterares mål uppsatta i UNiTE to End Violence Against Women programmet. För att stödja kampen och hindra våld mot kvinnor kan du stödja fonden här.

Kvinnors rätt och bestyrkning är avgörande för mänsklig utveckling. UN Womens verkställande direktör, Phumzile Mlambo-Ngcuka, uttryckte sin åsikt under den Fredsuppbyggande kommissionens ministerevenemang i slutet av september i New York: ”Misslyckande av investering i kvinnor leder till att vi undergräver framtidsutsikterna för familjers välbefinnande och långsiktiga fredsprocesser. Förra året stod det i Världsutvecklingsrapporten att jämlikhet mellan kön är smart ekonomiskt sett. Idag säger jag, att jämlikhet mellan kön även är smart fredsbyggande.” Stöd kampen för jämlikhet genom att stödja de två fonderna eller titta in på UN Womens svenska webb sida här.