Förödelsen på Vanuatu drabbar barnen hårdast

Förödelse i Port Vila, Vanuatus huvudstad. Photo: UNICEF Pacific

Förödelse i Port Vila, Vanuatus huvudstad. Photo: UNICEF Pacific

28.3.2015 – Vanuatu är det land som drabbats hårdast av cyklonen Pam, och rapporter har bekräftat omfattande förstörelse. Från 20 till uppemot 90 procent av hus, skolor, kliniker, kyrkor och odlingar har förstörts runtom i landet. 80 procent av landets skolor har antingen skadats eller används nu som skydd för människor på flykt. Behovet av rent vatten är enormt.

FN:s kontor för koordinering av humanitära insatser, UNOCHA, har vädjat om $29.9 miljoner dollar för att trygga den drabbade befolkningens behov fram till juni 2015. Enligt uppskattningar behöver omkring 75 000 människor skydd, och 110 000 saknar tillgång till rent vatten.

Enligt Christophe Boulierac, talesperson för UNICEF i Genève, är 82 000 barn i behov av humanitärt bistånd.

FN och UNICEF kämpar för att se till att barnen och deras familjer i Vanuatu – liksom i Tuvalu, Salomonöarna och Kiribati – får tillgång till rent vatten, bra sanitet och hygien samt sjukvård och vaccinationer, samt för att se till att 50 000 barn som ännu inte kunna börja skolan igen ska kunna gå tillbaka så snart som möjligt.

”Tack vare förberedelserna inför katastrofen blev inte antalet döda så högt”, säger Karen Allen, chef för UNICEF Pacific. ”Men barn är fortfarande i fara, särskilt de som bor på öar som är svåra att nå. Att barnen får tillgång till rent vatten är extremt viktigt.”

Det kommer att ta tid innan omfattningen av skadorna kan uppskattas till fullo på Vanuatus mer än 80 öar. Det tar mellan ett par timmar till sex dagar att nå de olika öarna med båt eller flyg. Att transportera förnödenheter är kostsamt och cyklonen orsakade stor förödelse på infrastruktur och vägar. Både kommunikationen och möjligheten att transportera förnödenheter mellan öarna försvårades kraftigt.

Under FN:s tredje världskonferens om katastrofrisk­reducering i Sendai i Japan presenterades siffror som visar att cirka 700 000 människor dött på grund av naturkatastrofer på jorden de senaste tio åren. Kostnaderna för katastroferna uppgår till mellan 250 och 300 miljarder dollar per år.