Generalsekreterarens budskap på mänskliga rättigheternas dag 10 december 2007

På mänskliga rättigheternas dag i år inleder vi en kampanj för att uppmärksamma att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna fyller 60 år. Kampanjen, som pågår ett helt år, omfattar hela FN systemet och lyfter fram deklarationens centrala tanke om rättvisa och jämlikhet för alla.

Kampanjen påminner oss om, att deklarationen, som vi idag ser som en självklarhet, var det första globala ställningstagandet som världen, som då fortfarande återhämtade sig efter det andra världskriget, enades kring.

De som satte samman deklarationen visade en otrolig insikt och beslutsamhet och de lyckades skapa ett dokument som sätter den universella mänskliga rättigheterna i ett individuellt sammanhang. Deklarationen har översatts till 360 språk och är den mest översatta texten i världen. Det är ett bevis på att hur allmängiltig den är. Deklarationen har fungerat som inspiration för många nya stater och demokratier då de satt samman sin grundlag och den har blivit en måttstock för vad vi anser, eller borde anse, vara rätt och fel.

Deklarationen är lika relevant idag som den var då den antogs. Men fri- och rättigheterna som står nedskrivna i den är fortfarande inte verklighet för alla. Alltför ofta saknar regeringar viljan att förverkliga de internationella principer som de godkänt.

Detta jubileumsår är en möjlighet att öka denna vilja. Det är en möjlighet att försäkra att rättigheterna är verklighet för alla, att alla känner till dem, förstår dem och åtnjuter dem. Det är ofta människor som mest behöver sina mänskliga rättigheter som behöver informeras och påminnas om dem.

Jag hoppas detta år kan ge oss ny energi att arbeta för detta. Låt oss göra den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna till en central del av varje människas liv.

Ban Ki-moon
10 december 2007