FN vädjar om mera pengar till mat

FN:s livsmedelsprogram WFP har gått ut med en akut vädjan om minst en halv miljard dollar innan slutet av april. Pengarna behövs för att dela ut mat till de 73 miljoner människor som drabbats av kriser och konflikter på olika håll i världen.

Om inte pengarna kommer in, kan FN:s livsmedelsprogram tvingas minska sina insatser i krishärdar, skriver WFP chefen Josette Sheeran i ett brev till donatorer.

Den akuta bristen på pengar har orsakats av kraftigt höjda priser på råvaror. Enligt WFP har priset på mat och bränsle ökat med 55 procent sedan juni ifjol. FN har redan vidtagit åtgärder till följd av för att prishöjningen och köper till exempel 80 procent av livsmedlen lokalt eller regionalt.

De ökande kostnaderna innebär även att de fattigaste tvingas använda en allt större andel  av sina inkomster till att köpa mat samt att de köper mindre mängder och mindre näringsrik mat.
Länder som, enligt WFP drabbas direkt av de ökande priserna är bland andra Zimbabwe, Eritrea, Haiti, Djibouti, Gambia, Senegal, Yemen och Kuba.

Mera
om WFP.