GENERALSEKRETERAREN — BUDSKAP PÅ INTERNATIONELLA DAGEN FÖR AVSKAFFANDE AV RASDISKRIMINERING 21 mars 2006

Den 21 mars 1960 öppnade poliser i Sydafrika eld mot människor som deltog i en fredlig demonstration i Sharpeville. Demonstranterna protesterade mot de etniskt diskriminerande lagarna som förekom i Sydafrikas apartheid-system. Dussintals demonstranter dog och många fler skadades. I dag hedrar vi minnet av de människor som dog i massakern i Sharpeville – inte bara för att minnas förlusten av liv, men också för att uppmärksamma händelsen i ett vidare perspektiv – det utbredda lidande som rasistisk diskriminering orsakar världen över.

Temat för årets minnesdag är ”Kampen mot vardagsrasism”. Denna dag är en utmaning för oss alla att ta meningsfulla steg för att avskaffa diskriminerande handlingar i vår vardag och i våra samhällen. Många av människans största grymheter har haft rasistiska grunder, men kollektivets delaktighet i detta, den rutinmässiga rasismen, glöms ofta bort. Mänsklighetens mest fruktansvärda brott har ofta byggt på banal trångsynthet.

Från glåpord i skolan till beslut att anställa och avskeda människor på arbetsplaster, från selektiv medie- och polisbevakning av brott till ojämlik fördelning av social service. Denna missbehandling av raser och etniska grupper pågår inte bara överallt i våra samhällen; den passerar dessutom ofta oemotsagd. Att sådan vardagsrasism existerar går inte att förneka. Att den får kvarstå oemotsagd är samvetslöst.

Vi kan inte tolerera att denna rutinmässiga diskriminering slår rot i våra sinnen. Vi kan inte heller resignera och säga att detta är en beklaglig del av den mänskliga naturen. Ingen föds med hat. Intolerans sker genom inlärning och kan på samma sätt försvinna genom utbildning. Lagstiftning är en fundamental del av denna kamp, men utbildning måste komma först. Utbildning kan utveckla öppenhet och främja tolerans. Detta bör börja redan i hemmet där många rasistiska attityder trots allt har sitt ursprung, fortsätta i skolan och förbli en integrerad del av den samhälleliga debatten. I denna kamp mot intolerans måste vi medborgare fungera som såväl lärare som studenter.

FN fyller en viktig funktion genom informationsprogram och rollen som internationell lagstiftare och övervakare av människors rättigheter. Vi måste dock alla delta i denna kamp. Låt oss i dag, på den Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering, intyga att den avgörande framgången i denna kamp bestäms av oss vanliga medborgare som säger nej till ”vardagsrasism”. Det är vi som måste vägra att tolerera diskriminerande handlingar i vår vardag. Det är vi som måste visa att det inte är ”vardagligt” att diskriminera människor. Och det är vi som kommer att vinna mest på att leva i samhällen som vilar på grunden lika rättigheter och respekt för alla.