A-Ö Webbindex

FN75 – FN i Rymden

Redan från början av rymdåldern erkände FN att yttre rymden tillförde en ny dimension till mänsklighetens existens. Förenta nationerna strävar kontinuerligt efter att utnyttja de unika fördelarna med yttre rymden för att förbättra mänskligheten. 1967 trädde ”Rymdens Magna Carta”, eller fördraget om styrning av utforskning av yttre rymden.

Idag är FN:s kontor för yttre rymdfrågor (UNOOSA) FN:s kontor som ansvarar för att främja internationellt samarbete i fredlig användning av yttre rymden. UNOOSA fungerar som sekretariat för generalförsamlingens enda kommitté som uteslutande handlar om internationellt samarbete inom fredlig användning av yttre rymden: FN:s kommitté för fredliga användningar av yttre rymden (COPUOS). FN stöder öppenhet i rymdaktiviteter, genom åtgärder som Register av objekt som lanserats i yttre rymden, som UNOOSA upprätthåller, och som länkar varje objekt till sitt ansvariga land. UNOOS arbetar för att främja internationella lösningar på problem som den snabba ökningen av rymdavfall för att bevara utrymme för framtida generationer.

Internationella Rymdveckan hålls den första veckan i oktober för att fira rymdvetenskapens och teknikens bidrag till förbättringen av det mänskliga tillståndet.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19