493 miljoner kvinnor förblir uteslutna från böckernas värld

Foto: UNESCO

Foto: UNESCO

8.9.2014 – Föreställ dig att du har bokat tid hos läkaren, kommer till sjukhuset men inte kan hitta rätt avdelning? Eller att du måste ta tåget, men inte har en aning om från vilket spår det ska gå eftersom du inte kan läsa tavlan?

Detta är vardag för miljontals människor runtom i världen, unga som gamla. Och av de 774 miljoner vuxna (15 år och över) som inte kan läsa, är två tredjedelar kvinnor.

Den globala rapporten för 2013/14 visar att trots framsteg gjorda sedan 1998, är fortfarand mer än 60 % av kvinnorna i arabvärlden, södra och västra Asien samt Afrika söder om Sahara fortfarande analfabeter.  

Läskunnighet är en grundläggande mänsklig rättighet, ett verktyg för personlig egenmakt och utveckling, konstaterar Irina Bokova, chef för Unesco. ”Kvinnor som nyligen lärt sig läsa har en positiv effekt på sin omgivning på alla utvecklingsplan.”

Även FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon betonar den förändrande kraften för såväl den närmsta familjen som samhället som kvinnors läskunnighet medför.

”Kvinnor som kan läsa skickar med större sannolikhet sina barn, speciellt skina flickor, till skolan. De blir självständigare och mer inblandade och aktiva i sina samhällen, politiskt och kulturellt. Alla bevis pekar på att investeringar i läskunnighet för kvinnor resulterar i höga dividender då vi talar om utveckling”, säger Ban.

Teknologin som morot

Unescos erfarenheter i Senegal, Västafrika, visar att mobiltelefoner, smarttelefoner, datorer och internet gör kurser i att skriva och läsa mycket attraktivare för unga kvinnor.

”Vi ser tydliga tecken på att teknologi ökar kvinnors intresse för läskunnighet då de lär sig läsa sina egna meddelanden och använda tangentbordet för att korrigera sina egna fel”, säger Ann Therese Ndong-Jatta, direktör för Unescos regionala byrå i Dakar om PAJEF -projektet.

”Nu har vi kurser där kvinnor redan har tagit steget till smarttelefoner och datorer. Kurserna har blivit populära och ordet sprids fort”, tillägger hon.

I Senegal kan endast 39% av kvinnorna läsa, jämfört med 62% av männen. Antalet analfabeter i Afrika har stigit med 37 % sedan 1990, mest på grund av befolkningstillväxten. Lösningen för framtiden kan mycket väl ligga i teknologins händer.