FNs 75-års jubileum – 75 olika sätt som FN gör skillnad: Främjande av demokrati (12/75)

Varje vecka publicerar vi en eller två korta berättelser för att visa hur FN gör skillnad i världen och för att fira att FN fyller 75 år 2020!

Demokrati är en av FNs grundvärderingar. FN stöttar demokrati genom att främja mänskliga rättigheter, utveckling, fred och säkerhet. Det är nu 75 år sedan FN bildades, och sedan dess har FN bidragit till demokrati världen över men än någon annan global organisation. FN stödjer god förvaltning, förser länder med valobservatörer vid behov, stöttar civilsamhället, stöttar demokratiska institutioner, rätten folk har att ställa sina ansvariga ledare till svars, samt främja länder som tidigare varit koloniserade.

FN främjar och stärker demokratiska institutioner runtom hela världen genom att hjälpa människor att delta i fria och rättvisa val. FN har bidragit med hjälp att arrangera val i över 100 länder, ofta i att avgörande ögonblick. År 1990 organiserade eller observerade FN val i Kambodja, El Salvador, Sydafrika, Mozambique och Timor-Leste. Mer nyligen assisterade FN även vid val i Afghanistan, Burundi, Demokratiska Republiken Kongo, Irak, Nepal, Sierra Leone och Sudan.

FNs främjande av demokrati görs främst genom FNs utvecklingsprogram (UNDP), FNs demokratifond (UNDEF), FNs organ för politiskt och fredsbyggande arbete (UNDEF), FNs organ för fredsbyggande (DPO), FNs organ för politik och fredsbyggande (DPPA), FNs organ för mänskliga rättigheter (OHCHR), och FNs enhet för jämställdhet mellan män och kvinnor (UN Women), med flera.

Läs mer här: https://bit.ly/330GIRl