75 sätt som FN gör skillnad: Hjälper till att lösa stora internationella konflikter

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN gör skillnad:

Internationella domstolen i Haag (ICJ) har genom att avgöra domar och sakkunniga yttranden bidragit till att lösa stora internationella konflikter rörande territoriella frågor, sjöfartsgränser och flyktingfrågor.

 

Domstolens roll är att, i enighet med internationell rätt, lösa rättsliga tvister mellan stater och ge rådgivande uttalanden om juridiska frågor som hänvisas till FN-organ och specialiserade organ. Domstolen följer internationell rätt och löser konflikter som FN:s medlemsstater har framfört till domstolen och ger FN:s organisationer expertråd i juridiska frågor.

 

Domstolen består av 15 domare som är valda av Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet, och sitter 9 år i taget. De officiella språken är engelska och franska. FN blev upprättat av människor som överlevt två världskrig, med målet att framtida generationer skulle slippa uppleva samma hemskheter som de hade upplevt. Sedan dess har FN ofta blivit bett om att förhindra att konflikter utvecklas till krig och om att bidra till att upprätthålla fred.

 

Läs mer här.