FNs 75-års jubileum – 75 olika sätt som FN gör skillnad: Hjälpa länder klara av klimatförändringarna

FNs 75-års jubileum – 75 olika sätt som FN gör skillnad: Hjälpa länder klara av klimatförändringarna

Varje vecka publicerar vi en eller två korta berättelser för att visa hur FN gör skillnad i världen och för att fira att FN fyller 75 år 2020!

FN hjälper utvecklingsländer med att ta fram en plan på hur de ska kunna bemöta utmaningarna med klimatförändringar. 39 FN-organ har utvecklat ett samarbete för att kunna bemöta de omfattande problemen. Till exempel har Global Environment Facility ett samarbete som sammanstrålar 10 olika FN-organisationer och bekostar projekt i utvecklingsländer. Som den finansiella mekanismen av klimatkonventionen har de tilldelat 550 miljoner dollar per år i projekt som går till ny teknologi, energieffektivitet, förnybar energi och hållbar transport.

Asien-Stillahavet är en av de mest sårbara regionerna för klimatförändringar och effekterna av dessa väntas bli allt värre i framtiden. Regionen står också för nästan halva delen av de globala utsläppen av växthusgas. FNs miljöprogram stöttar länder med att anpassa sig till det förändrade klimatet, samtidigt som de också stöttar länder i att minska växthusutsläppen.

I Asien och området kring Stilla Havet fokuserar FNs miljöprogram på:

  • Att öka förståelsen och dela kunskap om fakta och hur man bäst kan förbereda sig för klimatförändringar
  • Bistå med teknologiska nödvändigheter och underlätta för teknologiska lösningar för anpassning till klimatförändringar och begränsning av utsläpp av växthusgas
  • Integrera klimatförändringar i den nationella och lokala politiken och planläggningen
  • Hjälpa till med förberedelser och tillgång till kapital

Läs mer här: https://www.unenvironment.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/helping-countries-tackle-climate-change