Norden exploaterar Västsaharas resurser officiell retorik till trots

W.Sahara - Oil Rig - nate2b - CC BY-NC-ND 2.0

W.Sahara - Oil Rig - nate2b - CC BY-NC-ND 2.0

10.11.2014 – Om några veckor anländer oljeriggen Atwood Achiever till Västsaharas kuster. Riggen kommer att söka efter olje- och gasresurser längs kusterna av de ockuperade området i Västsahara. Trots stark opposition i de Nordiska länderna gällande Marockos exploatering av Västsaharas naturresurser, är nordiska företag inblandade i jakten på olja i det ockuperade områdets kustvatten.

Officiellt enas de fem nordiska länderna om att utnyttjande av Västsaharas naturresurser är olagligt eftersom de inte bör exploateras utan medgivandet av Västsaharas invånare, Sahrawi –folket – och för deras nytta.

W.Sahara Corell in 2003. UN Photo Mark GartenDe nordiska länderna baserar sin ståndpunkt på FN:s tidigare undergeneralsekreterare för rättsliga frågor Hans Corells, uttalanden. I en intervju med UNRIC konstaterar Corell att han inte känner till de kontrakt på vilka oljeborrningsaktiviteterna baseras, eller hur kontrakten förhandlats. Men han betonar att hans rättsliga utlåtande fortfarande är tidsenligt.

 ”Såsom det verkar enligt mitt rättsliga utlåtande till FN:s säkerhetsråd den 29:e januari 2002, står oljeexploatering och relaterade aktiviteter i strid med principerna för internationell lagstiftning gällande icke-självbestämmande territorier om de utförs oavsett Västsaharas folks intresse och vilja.”

Det är nu ytterst tvivelaktigt om dessa förutsättningar mötts. Alla Sahrawi-grupper har motsatt sig de planerade oljeborrningarna. Sahrawiregeringen som befinner sig i exil, har även den fördömt de kommande borrningarna. W.Sahara - Demonstration in Madrid  CC BY-SA 2.0

Beklagligt nog har inga av de inblandade företagen gjort något för att försäkra sig om att Sahrawi i flyktinglägren skulle gagnas, även om de representerar 50 % av folket. I en studie gällande de sociala konsekvenserna (Social Impact Assessment) av Kosmos energiföretag, omnämns inte ens deras existens.

De nordiska länderna har höjt sin röst i såväl FN som i Europaparlamentet och andra internationella fora gällande sitt motstånd för den påstått illegala jakten på Västsaharas naturresurser. Så sent som i maj 2014 varnade Danmarks regerings utrikespolitiska kommitté danska företag och institutioner att inte beblanda sig med Västsahara.

Men ord har sällan omskrivits till handling.

Danska företag fortsätter att handla med varor från Västsahara och fortsätter samarbeta med företag som opererar i de ockuperade områdena. Den danska ambassaden i Marocko har också erbjudit råd och hjälp för danska företag som vill komma i kontakt med företag i Västsahara. Lärarnas Pension och Sampension, enligt upplysningar på deras hemsidor, aktier i Kosmos Energy, företaget ansvarigt för oljeriggen som är på väg till Västsahara. Och Maersk Drilling är involverat i oljeborrning i det ockuperade områdets kustvatten.

I mars uppdagades det att det norska företaget Aker Solutions hade levererat viktiga delar till Atwood Achiever för ett värde av ungefär 300 miljoner norska kronor, trots den norska regeringens officiella ståndpunkt enligt vilken politisk press borde sättas på konfliktens båda parter för att en lösning skall kunna åstadkommas. Dessutom uppdagades det att Atwood Achiever var fylld med förnödenheter från amerikanska Oilwell Varco (NOV). NOV har de facto finansierat hela borrningspaketet till en kostnad av närmare 1 miljard norska kronor.

W.Sahara - Romantic Oil Tanker - rabiem22 - CC BY 2.0Fartygen Wisby Cedar och Wisby Argan reser regelbundet in och ut ur det ockuperade Västsahara, under norsk flagg. Fartygen opererar för det svenska företaget Wisby Tankers, som äger de två norskflaggade fartygen. Tillsammans med sina marockanska partners, äger de tillsammans Casablanca Tankers, som är den största transportören av oljeprodukter till Västsahara.

Enligt en rapport av Western Sahara Resource Watch, transporterar de båda fartygen i snitt en halv miljon olja – varje dag – till det ockuperade Västsahara.

Norska oljeföretag har även de varit mycket aktiva bakom scenerna, och utfört seismiska prov i området samt gjort stora vinster på kuppen. Ett bra exempel är Fugro-Geoteam, som utförde en rad prov år 2010.

Frågan om exploateringen av Västsaharas naturresurser är inte ny. EU:s fiskeriavtal med Marocko mötte avsevärt motstånd, inte minst av de nordiska EU-parlamentarikerna, för att inte nog ta i beaktan ursprungsbefolkningens rättigheter i Västsahara.

Även isländska trålare finns bland de fartyg som utnyttjat EU-fiskekvoten i Västsaharas territoriella vatten.

”Problemet har redan tidigare varit att det aldrig bedrivits konsultationer med representanter för Sahrawi-folket, och att Marocko inte tillåter dem att organisera sig politiskt”, säger Corell. ”Ett annat problem jag bevittnat gällande olika länders relation gentemot Västsahara är att de inte med ett enda ord tillkännager det faktum att Marockos ”jurisdiktion” över området begränsas av internationella regler för självbestämmande”, sammanfattar Corell.