Miljöföroreningar – den tysta mördaren

E-waste in Ghana. Flickr / CC

E-waste in Ghana. Flickr / CC

3.7.2014 – Föroreningar – inte sjukdomar – är den största dödsorsaken i utvecklingsländer och leder till 8,4 miljoner dödsfall varje år. Det är nästan tre gånger antalet dödsfall som orsakas av malaria och fjorton gånger antalet dödsfall orsakade av hiv/aids. Trots det uppmärksammas inte miljöförstöringarnas hälsokonsekvenser alls i lika hög grad.

Studien som bygger på uppgifter från Världshälsoorganisationen WHO visar att 7 miljoner dödsfall i världen orsakas av enbart förorenad luft. Då giftigt avfall och olika föroreningar i mark och vatten läggs till ekvationen blir dödstalet ännu högre..
Enligt Richard Fuller, ordförande för Pure Earth/Blacksmith Institute som genomfört studien, leder giftiga platser och luft- och vattenföroreningar till en enorm belastning för hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländerna.

Luftföroreningar och kemiska föroreningar ökar snabbt i utvecklingsländerna och konsekvenserna för människors hälsa är ödesdigra. Enligt Fuller har frågan fallit bort i den nya globala utvecklingsagendan när nya hållbara utvecklingsmål ska formuleras och ersätta millenniemålen.

Föroreningarna och deras effekter har alltför änge klassats som en marginell fråga trots att det nu krävs betydande åtgärder.

Kemikalier spolas ut i jord och vattendrag med regnet och sprids med vinden. Enligt en studie gjord av Blacksmith Institute 2012 påverkar gruvavfall, blysmältverk, avfallstippar och andra giftiga platser hälsan för 125 miljoner människor i 49 utvecklingsländer, och det finns allt fler vetenskapliga bevis för att cancer, hjärtsjukdomar, diabetes, fetma, adhd, autism, alzheimers och depressioner har kopplingar till den ständigt ökande mängden giftiga kemikalier i våra kroppar.

En allomfattande approach är nödvändig för att motverka hotet. Många samhällen i utvecklingsländerna attackeras från olika håll på en gång och omringas av olika kombinationer av giftiga substanser. De kan vara i form av luftburna partiklar, industriavfall i vattendrag eller t.ex. bekämpningsmedel på åkrarna som når grundvattnet. Dessa substanser orsakar inte bara handikapp och sjukdom, utan utgör även neurologiska och transgenerationella hot. Barn under fem, foster och kvinnors reproduktiva hälsa är speciellt utsatta och kräver omedelbara globala åtgärder.

Källor: OmVärlden, WHO