GENERALSEKRETERARENS BUDSKAP PÅ INTERNATIONELLA DAGEN FÖR ATT HINDRA EXPLOATERING AV MILJÖN I KRIG OCH VÄPNADE KONFLIKTER 6 november 2005

Förutom de tragiska mänskliga och ekonomiska förlusterna i krig, är de miljömässiga biverkningarna också djupgående. Ibland förstörs naturresurser som en medveten taktik. Men oftast är miljön helt enkelt ett oskyldigt offer som hamnat i korselden. De fattiga lider som vanligt mest, eftersom de är starkt beroende av miljön för mat, uppehälle, medicin och material till bostäder.

Att ta itu med miljöförstörelse som orsakats av krig är en viktig del av FN:s arbete i före detta konflikthärdar, och således ett växande fokus för FN:s verksamhet.

Efter kriget i forna Jugoslavien sanerade FN:s miljöprogram (UNEP) fyra kemiskt förorenade platser i Serbien och Montenegro.

UNEP hjälper för närvarande till med uppbyggnaden av Afghanistans naturvårdsverk. UNEP har också genomfört utförliga efterkrigsstudier för att kunna hjälpa människor att tjäna sitt uppehälle igen. Den mesopotamiska sumpmarken mellan Irak och Iran var nästan helt förstörd år 2002, och hundratusentals träskaraber var tvungna att fly från sitt land och överge sin traditionella livsstil. I samarbete med lokala myndigheter har 40 procent av sumpmarken nu återigen blivit översvämmad, och 80 000 invånare har återvänt hem.

Genom att hjälpa människor som är fast i konflikter att återfå sitt land och levebröd, och framför allt att skydda sin egen miljö, ger vi dem verktyg till att skapa varaktig fred. Det är det bästa försvaret. Idag, på den internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter, uppmanar jag alla berörda parter att fördubbla sina ansträngningar för att förhindra exploatering och förstöring av miljön i krig.