Kick-off för Afrikansk NEPAD vecka

Photo: UN Photo/Rick Bajornas

Photo: UN Photo/Rick Bajornas

21.10.2013- Nej, NEPAD är inte en ny produkt lanserad av Apple för din Ipad. Förkortningen står för följande långa namn: The African Union’s New Partnership for Africa’s Development, det vill säga Afrikanska unionens nya partnerskap för Afrikas utveckling. Under den 68nde generalförsamlingen denna vecka uppmärksammas den Afrikanska-NEPAD veckan.

Enkelt sett fungerar NEPAD som det tekniska organet för Afrikanska unionen. NEPAD antogs av Afrikanska ledare under Organisationen för afrikansk enhet (OAU) år 2001. Organets huvudmål är att minska på fattigdom, leda Afrika in på en väg av hållbar utveckling, hindra Afrikas marginalisering, förstärka kvinnors ställning samt att hindra den internationella marginaliseringen av Afrika.

I år firas den 50nde årsdagen sedan Organisationen för afrikansk enhet bildades. Det är endast lite på ett årtionde sedan den Afrikanska unionen bildades. Unionen förespråkar ”Ett integrerat, blomstrande och fredligt Afrika, en dynamisk kraft på den globala agendan styrd av dess egna folk.” Följaktligen deklarerade de Afrikanska ledarna år 2013 som Afrikas renässans och det panafrikanska året.

Med detta som bakgrund, förväntas Afrikaveckan under generalförsamlingens debatt främja och fira Afrikanska berättelser från dåtid, nutid och framtid. Berättelser som entusiasmerar och ger energi åt den Afrikanska befolkningen att använda den konstruktiva energin för att påskynda en framåtblickande panafrikansk agenda och renässans på 2000-talet. Under veckan kommer en rad tillställningar, föreläsningar och debatter ta plats vid generalförsamlingen.

NEPAD har kritiserats för att inte inkludera civilsamhället tillräckligt och precis som många andra mellanstatliga organ, vara långsam vid beslutsfattning. Däremot har programmet på senare tid accepterats av många kritiker, eftersom organet etablerats och dess program blivit mer konkreta.

Trots kritiken mot NEPAD var de Nordiska länderna tidigt ute med att stötta partnerskapet. I Molde deklarationen från 2002 slog de Nordiska statministrarna fast att ”de uttrycker sitt fulla stöd till NEDAP:s mål. Det enades om att det är nödvändigt med ledarskap i Afrika med nära partnerskap med det internationella samfundet för att möjliggöra god demokratisk styrning och bättre ekonomisk tillväxt”.

FN är fast besluten vid att stöda ramen det nya partnerskapet för afrikansk utveckling (NEPAP) ger för fattigdomsbekämpande och utvecklande åtgärder på hela den afrikanska kontinenten. FN systemets varierande fonder, program, organ och avdelningar stöder aktivt NEPAD:s prioriteter och millenniemålen.
Du kan läsa mer om NEPAD:s historia här.