FN:s flyktingorgan ber om hjälp för internflyktingar

FN:s flyktingorgan UNHCR ber om 90 miljoner dollar för att i år kunna hjälpa miljontals internflyktingar i Centralafrikanska republiken, Tchad, Colombia, Elfenbenskusten, Demokratiska Republiken Kongo, Liberia och Uganda.

”UNHCR har hjälp och skyddat internflyktingar i över 30 år. Under de senaste 20 åren har det blivit lättare att förutse var vi behövs och vi är idag engagerade i omkring 25 olika uppdrag på olika håll i världen, sade Neill Wrights från UNHCR vid en presskonferens i Geneve på tisdagen.

Både flyktingar och internflyktingar har tvingats på flykt från sina hem på grund av väpnad konflikt, utbrett våld, övergrepp på mänskliga rättigheter, naturkatastrofer eller katastrofer förorsakade av människor. Människorna blir internationellt erkända som flyktingar när de passerar gränsen till ett annat land för att söka en fristad men internflyktingar är människor som av någon orsak förblir inom landets gränser.

UNHCR uppskattar att det finns omkring 24.5 miljoner internflyktingar i världen, år 2006 hjälpte organisationen 12.8 miljoner av dessa.

Mera om UNHCR