FN:s generalförsamling enas om historiskt vapenhandelsavtal

arms-treaty

 arms-treaty

3.4.2013 – FN:s generalförsamling har enats om ett vapenhandelsavtal, det första globala regelverket om konventionella vapen. Avtalet fick inte enhälligt stöd, men majoriteten av medlemsstaterna röstade för.

Resolutionen fick 154 röster för, medan tre medlemsstater valde att rösta emot avtalet: Nordkorea, Iran och Syrien. 23 länder avstod från att rösta.

Förhandlingarna har pågått i sju år. Avtalet välkomnades av ett flertal FN-representanter och generalsekreterare Ban Ki-moon, som hyllade beslutet som ett nytt kraftigt verktyg i kampen mot brott mot de mänskliga rättigheterna och vapenrustning.

”Detta är ett historiskt diplomatiskt åstadkommande – en kulminering av drömmar och många års hårt arbete”, sade generalsekreteraren i ett uttalande efter resultatet utlysts. ”Detta är en vinst för alla världens folk.”

”Det är en framgång för det internationella samfundet. Nu förbättras möjligheterna att förhindra att vapen förs över illegalt eller att det står i strid med mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt”, sade handelsminister Ewa Björling till TT.

Robotsystem, stridsflygplan, krigsfartyg, pansarfordon och artilleripjäser men också lättare vapen ska omfattas av den nya regleringen.

Ett av syftena med avtalet är att länder som ställer sig bakom det ska inrätta kontrollorgan för vapenhandeln. Stater som godkänner avtalet ska bland annat, innan vapen säljs, bedöma om det kan användas för folkmord eller i terrorsyften.

Däremot kommer avtalet inte att inverka på inhemsk vapenförsäljning, rätten att bära vapen inom medlemsstaterna, bannlysa export eller förhindra suveräna staters rätt till självförsvar. Inte heller kommer det nya avtalet att undergräva nationell, redan existerande, lagstiftning gällande vapenhandel.

Vapenhandeln värderas till omkring 80 miljarder dollar om året. Enligt FN:s beräkningar dör en halv miljon människor årligen i väpnade konflikter.