FN:s generalförsamling får serbisk ordförande

FN:s generalförsamling valde idag Serbiens utrikesminister Vuk Jeremic till ordförande för den kommande 67:e session.

I morgonens omröstning fick Jeremic 99 röster (av totalt 190) jämfört med den den andra kandidaten, ambassadör Dalius Cekuolis från Litauen, som fick 85 röster. Av det totala antalet röster var fem röster ogiltiga och en avstod.

”Vi är ett litet utvecklingsland som står utanför alla militära allianser och politiska unioner”, sade Jeremic i sitt tal till generalförsamlingen efter att ha blivit vald. ”Det är därför en stor ära att få så många nationers förtroende från världen över för uppgiften som ordförande för FN:s huvudsakliga representativa organ.

Ordföranden förslog också att temat för debatten på hög nivå för den kommande 67:e sessionen i mitten av september, skulle vara ”jämkning och lösning av internationella dispyter eller situationer på fredlig väg”.

Generalförsamlingen utgör med sina 193 medlemsstater ett forum för multilateral diskussion i ett komplett spektrum av de internationella frågor som FN:s stadga täcker. Generalförsamlingen sammanträder regelbundet i intensiva sessioner från september till december varje år, och därefter enligt behov.

Foto: UN/P. Filgueiras