FN:s jämlikhetssportal lanserar nytt RSS-flöde

FN:s portal Women Watch som innehåller information om jämliketsfrågor har laserat en ny RSS-service som går under namnet “UN Gender Equality Newsfeed” (UNGEN).
UNGEN samlar nyheter om jämlikhetsfrågor från 140 olika FN organ och program på en och samma webbplats. Projektet är ett samarbete mellan FN:s sekretariat, FN:s utvecklingsfond för kvinnor UNIFEM, FN:s befolkningsfond UNFPA samt det internationella forsknings och utbildningsinstitutet för kvinnor INSTRAW.
Women Watch är ett projekt som administreras av FN:s kontor för sociala och ekonomiska frågor. Projektet är en unik samling internetbaserat material om alla FN enheters jämlikhetsarbete.